Recent Posts by admin

Kvalita od PFT

Srdcom miešacieho a podávacieho čerpadla je čerpacia jednotka, ktorá sa tiež nazýva rotor / stator. To je miesto, kde sa vytvára potrebný tlak na prepravu materiálu na miesto spracovania. V závislosti od veľkosti môžu byť poskytnuté rôzne rýchlosti dopravenia. Posledná číslica označenia čerpadla udáva počet úrovní tlaku, na každú hladinu je možné vytvoriť pracovný tlak 10…
Read more

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.